Skattesats, Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har 20 536 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Mora kommun till 33,97 procent, vilket var den 76:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.