Befolkningsökning, Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 20 470 människor (2019). Landarealen är 2 828 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.