Befolkningsökning, Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har 20 670 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Mora kommun nära genomsnittet med 1,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.