Medelålder, Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har 20 492 invånare. Värdet för medelålder är det 65:e högsta i landet med 45,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.