Kommunens kostnader, Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 260 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 42:a högsta i landet med 72 334 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.