Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 177 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är det 46:e lägsta i landet med 5,6 procent.

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.