Andel företagare, Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 258 invånare. Värdet för andel företagare är det artonde högsta i landet med 15,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.