Andel företagare, Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 177 invånare. Värdet för andel företagare är det 24:e högsta i landet med 9,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.