Befolkningsökning, Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 177 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Malung-Sälens kommun nära genomsnittet med 0,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.