Företagens lönsamhet, Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har 26 353 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det sjuttonde högsta i landet med 14,8 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.