Kommunens kostnader, Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har 26 402 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 56:e högsta i landet med 71 121 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.