Kommunens skatteintäkter, Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har 26 353 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 344 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.