Kommunens skatteintäkter, Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har 26 497 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 144 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.