Nyföretagande, Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har 26 353 invånare. Värdet för nyföretagande är det 50:e lägsta i landet med 8,5 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.