Andel företagare, Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har 26 402 invånare. Värdet för andel företagare är det åttonde lägsta i landet med 6,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.