Sysselsättningsgrad, Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har 26 353 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 44:e lägsta i landet med 78,5 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.