Förvärvsfrekvens, Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har 26 604 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 32:a lägsta i landet med 76,2 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.