Befolkningsökning, Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har 26 353 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Ludvika kommun den 29:e lägsta i landet med −2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.