Befolkningsökning, Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har 26 604 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Ludvika kommun den 45:e lägsta i landet med −1,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.