Befolkningsökning, Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har 26 497 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Ludvika kommun den 42:a lägsta i landet med −1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.