Kommunens kostnader, Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 043 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 62 960 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.