Kommunens kostnader, Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 012 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 91:a lägsta i landet med 59 509 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.