Andel förtidspensionärer, Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 113 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 64:e lägsta i landet med 3,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.