Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 113 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är det 48:e lägsta i landet med 4,0 procent.

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.