Andel företagare, Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 113 invånare. Värdet för andel företagare är det 55:e högsta i landet med 8,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.