Förvärvsfrekvens, Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 15 804 människor (2018). Landarealen är 1 226 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.