Andel högutbildade, Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 15 804 människor (2018). Landarealen är 1 226 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.