Andel högutbildade, Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 113 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 86:e högsta i landet med 24,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.