Skattesats, Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 043 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Leksands kommun till 33,45 procent, vilket var den 141:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.