Befolkningsökning, Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 113 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Leksands kommun den 82:a högsta i landet med 1,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.