Befolkningsökning, Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 043 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Leksands kommun den 83:e högsta i landet med 1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.