Befolkningsökning, Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 15 801 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Leksands kommun nära genomsnittet med 1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.