Befolkningsökning, Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 012 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Leksands kommun nära genomsnittet med 1,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.