Företagens lönsamhet, Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har 15 345 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 44:e lägsta i landet med 11,9 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.