Kommunens kostnader, Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har 15 345 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 83:e högsta i landet med 74 906 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.