Andel förtidspensionärer, Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har 15 458 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 34:e högsta i landet med 6,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.