Andel företagare, Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har 15 345 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 10,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.