Andel företagare, Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har 15 458 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.