Sysselsättningsgrad, Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har 15 345 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 74:e lägsta i landet med 80,1 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.