Andel högutbildade, Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har 15 345 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 74:e lägsta i landet med 16,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.