Andel högutbildade, Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har 15 458 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 77:e lägsta i landet med 15,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.