Befolkningsökning, Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har 15 462 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Hedemora kommun den 63:e lägsta i landet med −0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.