Kommunens kostnader, Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 304 människor (2019). Landarealen är 769 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.