Kommunens skatteintäkter, Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 271 människor (2018). Landarealen är 769 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.