Kommunens skatteintäkter, Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har 10 502 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 974 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.