Anställda i kommunen, Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har 10 502 invånare. Värdet för anställda i länet är det 79:e lägsta i landet med 829 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.