Andel förtidspensionärer, Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har 10 378 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 71:a lägsta i landet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.