Andel förtidspensionärer, Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har 10 502 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 73:e lägsta i landet med 4,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.