Andel företagare, Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 271 människor (2018). Landarealen är 769 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.