Andel företagare, Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har 10 502 invånare. Värdet för andel företagare är det 90:e högsta i landet med 7,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.