Förvärvsfrekvens, Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 271 människor (2018). Landarealen är 769 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.