Skattesats, Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har 10 502 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Gagnefs kommun till 33,92 procent, vilket var den 81:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.