Befolkningsökning, Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 271 människor (2018). Landarealen är 769 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.