Befolkningsökning, Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har 10 502 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Gagnefs kommun den 83:e högsta i landet med 2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.