Befolkningsökning, Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har 10 378 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Gagnefs kommun nära genomsnittet med 1,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.