Kommunens skatteintäkter, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 59 406 människor (2019). Landarealen är 2 052 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.