Kommunens skatteintäkter, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 58 923 människor (2018). Landarealen är 2 052 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.