Kommunens skatteintäkter, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 837 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 47:e högsta i landet med 51 326 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.